Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny;

a.)  termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy,

b.)  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, dla której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy jednym ze sposobów:

1.  wysyłając pismo lub wypełniony wzór formularza na nasz adres korespondencyjny

2. wysyłając wiadomość lub pismo/wypełniony wzór formularza na nasz adres e-mail

Nasz adres korespondencyjny:

MTP Mateusz Ligęcki

ul. Myśliwska 14, Jeleśnia 34-340 Polska

Nasz e-mail

b2b@matitrading.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Przypominamy, że mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta konsumenta

wzór formularza

odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta konsumenta

dot: MTP Mati Trading Poland PC&HB International Group Mateusz Ligęcki  Myśliwska 14, Jeleśnia 34-340

b2b@matitrading.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………

Data zawarcia Umowy: ……………………………..................... Data odbioru rzeczy: …………………………………..

Imię i Nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: …………………………………………………………………

(z kodem pocztowym)

Podpis konsumenta: ……………………………………… (tylko jeżeli formularz

przesyłany jest w wersji papierowej).

Data: ……………………………………..

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu płatność za zamówienie z tym, że bez kosztu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

W przypadku pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt b2b@matitrading.pl lub telefoniczny pod numer telefonu 783294694

Pozostajemy do dyspozycji

Zespół Perfumerii Luxury for Less