Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 12 godzin
Producent: Kide Cosmetics

KIDE ECO - LUXURY 

- linia pudrów all-in-one zamkniêtych w ekologicznym opakowaniu,
- oparte na bazie naturalnych minera³ów 100%,
- antyoksydanty : zielona i bia³a herbata,
- witaminy A, C i E
- wolne od parabenów, bezzapachowe i bez talku,
- zawiera diamenty,
- idealne dla cery m³odej, dojrza³ej, alergicznej , wra¿liwej i dla kobiet w ci¹¿y

KIDE wybieraj¹ kobiety, które ceni¹ naturalny, modny wygl¹d. Idealnie komponuje siê na także na skórze dojrza³ej nie tworz¹c maski oraz m³odej, która szczególnie zas³uguje na delikatne, nie obci¹¿aj¹ce jej traktowanie.

Design Comsmetics  Kide MSCHIC Mineralized Makeup

Wychodz¹c naprzeciw wysokim oczekiwaniom klientów oferujemy najlepsze produkty fiñskiej marki KIDE. Unikalna kolekcja pudrów, które określane s¹ mianem all-in-one .

Najmocniejszym składnikiem są diamenty – dziêki nim makija¿ KIDE nadaje cerze blasku, wyg³adza j¹ i odm³adzaj¹co rozświetla. Zrobione na bazie wy³¹cznie naturalnych sk³adników maj¹ dzia³anie r e w i t a l i z u j ¹ c e   s k ó r ê   o r a z    o c h r o n n e .

KIDE kolekcja pudrów została nagrodzona i wyróżniona przez m.in. Finnish Designe Shop, Galerię Lafayette oraz na targach Expo w 2011 roku w Szanghaju. Magazyn Nine by Zero (USA) w 2009 roku uznał Kide za najlepszą markę na Cosmoprof Bologna.

KIDE 

Package Design: Jopsu Ramu / Musuta ltd.

Talc free - fragrance free - paraben free

 

Kolekcja Kide Mineralized Makeup

Kide Mineralized Makeup  eco-luxury